Suomalaistentie 7

Search
Close this search box.

Yleinen

Vesikatko kiinteistössä 21.9.23

Vesikatko Eestinmalmi Espoo 21.9.2023.

HSY tiedottaa: Vesikatko osoitteissa Suomalaistenkuja, Suomalaistentie Eestinmalmi Espoossa 21/09/2023 klo 16:00 – 21/09/2023 19:00.

Vesikatko voi olla arvioitua valmistumisaikaa lyhyempi tai pidempi. Katkon kesto riippuu töiden etenemisestä.

Pahoittelemme häiriötä.

Haastattelussa Tallbergin taloushallinnon asiantuntijat

Olemme tutustuneet tallbergilaisiin työssä ja vapaa-ajalla. Sarjan viimeisessä osassa mukana ovat talouspäällikkö Hanna Äijälä ja kirjanpitäjä Merit Stenius.

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n taloushallinnon tiimin haastattelussa on vapautunut ja rauhallinen tunnelma. Keskustelun aikana työn kuvauksessa korostuvat tarkkuus, tehokkuus ja yhteistyö kollegoiden kanssa.

– Modernin taloushallinnon tavoin teemme yhteistyötä niin sisäisten kuin ulkoisten sidosryhmien kanssa. Taloushallinto tarjoaa tietoa yritysjohdon lisäksi kiinteistön isännöinnistä vastaaville henkilöille. Yksi tärkeä kumppanimme on asiakasrajapinnassakin näkyvä toiminto eli vuokrahallinto, Hanna Äijälä ja Merit Stenius tiivistävät.

Laaja-alaista osaamista, tarkkuutta ja joustavuutta

Hanna ja Merit vastaavat Julius Tallberg-Kiinteistöjen taloushallinnosta alusta loppuun. Vastuu omasta työstä on iso, mutta se myös palkitsee. Aikataulujen hallinta ja tarkkuus ovat tärkeitä ominaisuuksia taloushallinnossa.

– Työmme vaatii tarkkuutta ja osaamisen jatkuvaa ylläpitoa. Tätä varten seuraamme kattavasti muun muassa verotuksen muutoksia sekä taloushallintoon liittyvien käytänteiden ja lakien kehittymistä, Hanna kertoo.

Taloushallinnon syklisyys on yritysmaailmassa tuttua. Tallbergillakin hektisiä ajanjaksoja ovat muun muassa kuukauden vaihteen raportointi sekä päättyvän vuoden tilinpäätös. Koska taloushallinto on kuitenkin osa jokapäiväistä päätöksentekoa, niin arjessa korostuu myös hyvä ajanhallinta ja paineensietokyky.

–  Tämä mahdollistaa työskentelyn myös niissä hankkeissa, joiden aikataulut eivät ole rutiininomaisia. Tällaisia ovat muun muassa kiinteistökauppoihin liittyvät projektit.

Kiinteistökaupat pilkkovat taloushallinnon syklejä

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n kiinteistösalkkua on kehitetty viime vuosina aktiivisesti.

Tallberg etsii ja hankkii salkkuunsa kohteita, jotka soveltuvat heti asiakaskäyttöön tai joita kehitetään uuteen käyttötarkoitukseen. Toisaalta yritys myy sellaisia, jotka soveltuvat jatkossa paremmin toisen yrityksen kehitettäväksi.

– Taloushallinnossa kiinteistökauppaan liittyvä työ alkaa jo paljon ennen kuin kiinteistö tulee salkkuumme tai poistuu sieltä. Samoin me jatkamme kiinteistön omistamiseen tai siitä luopumiseen liittyvien hallinnollisten tehtävien mukana pitkään tehdyn kaupan jälkeen, Hanna sanoo.

Taloushallinto uudistuu

Tänä vuonna Julius Tallberg-Kiinteistö Oyj:ssä kehitettiin yrityksen toimintaprosesseja ja tietojärjestelmiä. Myös taloushallinnon järjestelmät on nyt uusittu. Lähtökohtana on ollut tiedon saatavuuden, laadun ja tehokkaan käytön kehittäminen.

– Näissä hankkeissa tiivistyy yhteistyö koko yrityksen kanssa. Uudessa toimintamallissamme jokaisella on vastuu osallistua entistä aktiivisemmin taloudellisen tiedon tuottamiseen, oman työnsä sisällön mukaisesti. Järjestelmiä ja tietoja on integroitu entistä sujuvammaksi kokonaisuudeksi, Merit kuvailee.

– Järjestelmien kehittäminen ja tietojen käsittelyn automatisoiminen vähentää rutiinimaisia tehtäviä kaikkien osalta. Tämä antaa meille enemmän aikaa tiedon tehokkaampaa analysointiin ja jatkohyödyntämiseen, hän tiivistää lopuksi.

Hanna Äijälä on eläinten suuri ystävä

Hannan vapaa-aikaan kuuluu läheisesti perhe, johon puolison lisäksi kuuluu kaksi aikuista tytärtä. Perhettä täydentävät rakkaat eläinystävät.

Lavilan Jussi – tuttavien kesken Jussi – on 13-vuotias suomenhevonen, josta Hanna perheineen huolehtii viikoittain. Tottunut hevosnainen haaveilee myös toisen hevosen löytämisestä Jussin kaveriksi. Lisäksi perheeseen kuuluu 9-vuotias rescue-koira Valle, joka vie Hannan lenkkeilemään. Hektisestä työarjesta Hanna palautuu myös joogamatolla tai ilmajoogakeinussa.

Merit Stenius vauhdissa perheen kanssa

Meritin perheessä on vauhtia, mistä pitävät huolen 7- ja 9-vuotiaat lapset. Palautumista työstä sekä ”arkista käden jälkeä näkyviin” hän saa perhettä yhdistävästä mökkiharrastuksesta, johon kuuluu mökin rakentaminen itse, mutta myös ulkoilu, uiminen ja yhdessä oleminen. Matkailukin toki kutsuu perhettä, nyt kun elämä asettuu koronan kanssa aloilleen.

Verkostoituminen lisää osaamista ja antaa energiaa

Timo Valtosen ja Anne Tiaisen työtä yhdistävät yksittäisten kiinteistökohteiden ja koko Tallbergin kiinteistösalkun kehittäminen. Molempien työssä korostuu myös yhteistyö laajoissa verkostoissa.

Toimitusjohtajana Timo Valtonen vastaa yhtiön toiminnasta ja osallistuu Julius Tallberg-Kiinteistöjen kiinteistösijoitussalkun kehittämiseen yhdessä kiinteistökehitysjohtajan ja muun organisaation kanssa. Toimitusjohtajan työssä korostuu myös yhteydenpito yhtiön eri sidosryhmiin.

– Tallberg Yhtiöt on palvellut asiakkaitaan jo yli 140 vuoden ajan. Yhtiö sijoittaa toimitilakiinteistöihin pääkaupunkiseudulla ja toiminnassa korostuu myös vahva ote kiinteistökehittämisessä. Yhtiö edelleen kehittää omistamiaan kiinteistöjä toimitiloina tai uusina asuntokohteina. Haluamme jatkaa tällä polulla osaavana, vastuullisena ja aktiivisena toimijana. Koemme, että asiakkaamme ja muut sidosryhmämme luottavat meihin vakaana toimijana, hän tiivistää.

Kuuntelemme asiakkaita herkällä korvalla

Pandemia kiihdytti ja jarrutti muutoksia yhteiskunnassa. Asiakkaiden kannalta on tärkeää, että Tallbergilla kuunnellaan ja ymmärretään muutosta ja sen vaikutuksia.

– Asiakkaiden toimitilatarpeet ovat monipuolistuneet ja samaan aikaan muutosnopeus on kiihtynyt. Sopimuksilta ja tiloilta odotetaan nyt joustavuutta entistä enemmän. Allekirjoitan täysin sen, että toimitilojen käyttö muuttuu, mutta se oli murroksessa jo ennen pandemiaa, Timo Valtonen sanoo.

– Näihin muutoksiin olemme valmiina joustavan palvelukonseptimme vuoksi, hän vakuuttaa.

Valtonen kiittää haastattelussa tiimiään ja nostaa esiin kumppaniverkoston.

Timo Valtonen on työskennellyt Tallberg-Kiinteistöissä hieman yli kolme vuotta. Tänä aikana Tallbergin palvelu- ja ydinprosessit sekä niitä vastaavat tietojärjestelmät on viilattu ajantasaisiksi. Uudistustyössä keskityttiin työn kehittämiseen entistä paremman asiakaskokemuksen ja töiden sujuvuuden näkökulmista.

– Tiimini toimii hyvin luotettavalla tasolla ja perustoiminnot ovat kunnossa. Asiakkaamme antoivatkin meille mukavaa palautetta viime kevään asiakaskokemustutkimuksessa.  

Oman ydintiimin osaamista ja järjestelmiä täydentävät yhteistyökumppanit, joiden avulla omaa toimintaa voidaan säädellä joustavasti. Valtosen tavoitteena on, että ”Tallbergin kumppaniverkostolla laajennettu tiimi yltää parhaaseen suoritukseen päivittäin.

Esimiehen tehtävä muovautuu jatkuvasti

Timo on toiminut toimitusjohtajan tehtävissä kiinteistöalalla lähes 15 vuoden ajan. Esimiehen tehtävä on tänä aikana muuttunut paljon.

– Ihmiset ovat entistä taitavampia johtamaan itse itseään ja tekemisiään. Tästä syystä Tallbergin matala organisaatiomalli, luottamuksellinen ilmapiiri ja tiimin valtuuttaminen ilman väliportaita toimivat hyvin. Tämän kaltaisessa ympäristössä korostuvat hyvät kommunikaatiotaidot ja avoimuus.

– Olen luonteeltani kilpailuhenkinen ja odotan tiimiltäni hyviä suorituksia. Meidän työskentelymme pitää näkyä asiakkaille asti erinomaisuutena. Meidän on osattava muodostaa tavoitteet ja niille mittarit. Sen jälkeen on yhdessä sovittava, miten pääsemme näihin tavoitteisiin, hän sanoittaa.

Anne Tiainen: Kiinteistöjen kehittäjä katsoo pitkälle tulevaisuuteen

Kiinteistökehitysjohtajan tehtävä on laaja-alainen ja useita osaamisalueita yhdistävä. Anne Tiaisen haastattelussa nousee vahvana esiin työssä opittujen taitojen tärkeys sekä pitkäjänteisyys.

– Melkein tärkeimpänä taitoina ja jatkuvan harjoituksen alaisena pidän yhteistyö- ja neuvottelutaitoja ja toisen henkilön tarpeiden ja tavoitteiden ymmärtämistä. Lisäksi tässä työssä pitää olla kärsivällisyyttä ja sinnikkyyttä, Anne kuvailee.

Tallbergilla on pääkaupunkiseudulla useita kehitettäviä kiinteistöjä. Työtä ei voi tehdä yksin.

– Me Tallbergilla teemme tiiminä yhteistyötä kiinteistöjen toiminnallisuuksien kehittämiseksi.  Kuuntelemme asiakastarpeita ja muodostamme näkemyksen siitä, miten eri kiinteistöt ja tilat parhaiten palvelisivat asiakkaitamme.

Tiiviissä yhteistyössä eri alojen osaajien kanssa

–  Minun työaikani kuluu erityisesti kaavakehityshankkeissa. Teen yhteistyötä tallbergilaisten lisäksi laajan asiantuntijaverkoston kanssa edistääkseni omistamiemme kiinteistöjen uusia käyttömahdollisuuksia ja arvon kehittymistä, Anne kertoo.

Kaavakehityshankkeissa korostuu sujuva yhteistyö eri viranomaisten kanssa. Kun arvioidaan hankkeiden toteuttamiskelpoisuutta, ensimmäiset keskustelut käydäänkin usein kyseessä olevan kaupungin viranomaisten kanssa.

– Tallbergin tavoitteita ymmärtävät kumppanit ovat myös kiinteistökehitystyössä tärkeässä roolissa. Kaavakehityshankkeissa arkkitehti tarvitaan mukaan heti alkumetreiltä. Lisäksi osaamista tarvitaan useilta muiltakin suunnittelualueilta, kuten talo- ja rakennetekniikasta, liikennetekniikasta, akustiikasta tai maisema- ja pihasuunnittelusta. Eri alojen asiantuntijoiden kanssa tuotetaan suunnitelmia ja selvityksiä hankkeen edistämiseksi, Anne kuvailee.

– Hankkeesta riippuen pitää koko ajan hahmottaa, mihin ollaan menossa ja esimerkiksi millaisia sopimuksia laaditaan. Tämä vaatii hyvää kiinteistö- ja sopimusjuridiikan tuntemusta. Yhteistyökumppaneiksi tarvitaankin myös osaavia lakiasiantuntijoita, verotusneuvonantajia sekä rakennuttamisosaamista, hän luettelee.

Karapellontie 11: suunnittelupöydällä uuden ajan moderni työympäristö

Kiinteistökehitys ja siihen liittyvä viranomaisen vastuulla oleva kaavoitustyö on aina monisyinen hanke.

Esimerkiksi Anne nostaa Karapellontie 11:ssa sijaitsevan kiinteistön Keran alueella Espoossa.

– Juuri nyt teemme yhteistyötä Espoon kaupungin, eri asiantuntijoiden ja muiden maanomistajien kanssa. Tarvitaan lukuisia selvityksiä ja suunnitelmia, jotka yhdistetään toisiinsa koko alueen kehitysprosessissa.

– Kokemukseni vastaavista hankkeista on, että kun onnistumme sovittamaan yhteen useiden tahojen näkemyksiä, lopputulos on parempi kuin alussa ajateltiinkaan. Keran Karapellontietä koskeva kaavaehdotus on tänä syksynä tulossa nähtäville. Meidän tavoitteenamme on päästä rakentamaan uutta toimistokohdettamme Keraan parin vuoden sisällä.

Luonnosta ja harrastuksista energiaa

Timo Valtosen ”toinen koti” on maalla Kankaanpäässä, missä häntä vetää puoleensa rentouttava ”mökkipuuhastelu”, veneily ja lenkkipolut. Perheen kahden nuoren harrastukset urheilun parissa pitävät perheen kuitenkin tiukasti myös pääkaupunkiseudulla. Kuusitoistavuotiaan jääkiekkoharrastus vaatii myös vanhemmilta sitoutumista, ja rooli nuoren urheilijan huoltotiimissä on korvaamaton. Perheen vanhempi poika on hänkin vahvasti urheilu-uralla, tennis on vienyt hänet jo lajin valmennustehtäviin asti. 

Timo kertookin, että urheilu on antanut perheelle urheilullisen yhteisön ja ystävyyssuhteita, sillä junioriurheilussa on vierähtänyt kuin huomaamatta jo 15 vuotta. Siinä ohessa hän pelaa itsekin tennistä ja lenkkeilee.

Vapaa-ajalla Anne Tiainen mieluiten ”hitailee” luonnossa. Hänen työnsä vaatii ”monen pallon pitämistä yhtä aikaa ilmassa”, minkä vuoksi hidastaminen sopii hänelle mainiosti.

– Minulle työn vastapainona toimii luonnossa liikkuminen ja pihatöiden tekeminen; kesällä puutarhassa kasvaa myös pientä syötävää kuten porkkanoita, herneitä, perunoita ja marjoja. Talvella minua kutsuvat pitkät, nautinnolliset hiihtolenkit, jolloin ei suoriteta. Vauhdista huolehtii kuitenkin perhe, johon kuuluvat puoliso, teini-ikäinen jääkiekkoa aktiivisesti harrastava poika ja jo täysi-ikäinen tytär, joka käy viimeistä vuotta lukiota.  Perhettä täydentää 4-vuotias kääpiösnautseri Viivi.

Ketju täydentyy: Erno, Kari ja Paula esittäytyvät

Kuvassa vasemmalta Erno Paakki, Kari Oja ja Paula Vedenoja, kaikki Tallbergin asiakaspalvelusta. Tässä jutussa esiintyy kokonainen ketju sopimusneuvotteluista vuokrasuhteen aikaiseen laskutukseen ja kiinteistön huoltoon ja muun muassa energia-asioihin liittyen. Vahvaa osaamista. Jutun lopussa Kari, Paula ja Erno kertovat meille myös vapaa-ajan vietostaan, luonto ja kulttuuri vetävät tätä kolmikkoa puoleensa.

Juuri kun suomalaiset elävät MM-lätkästä, EM-fudiksesta tai Superpesiksestä kiinteistöpäällikkö Kari Ojan roolia voisi hyvin kuvata Tallbergin yhtenä pelinavaajana.

– Esittelen tilaratkaisujamme uusille ja tietysti nykyisillekin asiakkaille. Keskustelua käydään tilan teknisistä ominaisuuksista. Tärkeiksi asioiksi voivat nousta neliöiden lisäksi tilan korkeus, lattian kantavuus, liikkuminen sisään, tavaran toimittaminen tai näkyvyys lähialueen liikenteessä. Jo tämä osio on monipuolinen kokonaisuus. Kun asiakkaan kanssa keskustellaan tämän liiketoiminnasta, selviää usein myös muita ratkaisun osasia.

Mahdollisuuksia riittää – ja parhaaseen paikkaan kannattaa ottaa kumppaniyritys mukaan

Sijainti on edelleen yksi tärkeimmistä tekijöistä tiloja haettaessa. Tallbergilla on toimitiloja eri puolilla pääkaupunkiseutua: Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Keravalla ja aina Hyvinkäälle asti. Tämä tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden pohtia sijaintia monista näkökulmista:

– Onko tärkeää, että yrityksen omat asiakkaat voivat tulla helposti käymään vai tehdäänkö itse liikkuvaa työtä. Tai onko tärkeää pääteiden läheisyys ja tavaraliikenteen sujuvuus vai henkilöstön helppo työhön tuleminen eri liikennevälineillä? Vai onko sittenkin huomioitava lentokentän läheisyys tai sataman saavutettavuus, Kari kuvailee sijainnin keskeistä roolia.

– Parhaita kokemuksiani ovat ne, kun asiakas löytää itselleen niin hyvin toimivat tilat, että haluaa suositella samaa kohdetta myös läheisille yhteistyökumppaneilleen. Tällä tavoin Sinikalliontie 7:ään muutti esimerkiksi YEPLY Oy, joka tarjoaa pyöräileville asiakkailleen liikkuvaa pyörähuoltoa.

Vuokrahallinto on asiakkaan asialla

Karin kollega, Paula Vedenoja, tekee läheistä yhteistyötä vuokrauksen ja asiakkaiden kanssa. Hän työskentelee vuokrahallinnon asiantuntijan tehtävissä ja hänen kauttaan hoituvat päivittäiset vuokrasopimusasiat.

– Tämä on palveluammatti, josta vuokralaiselle päällimmäisinä näkyvät laskut, maksut ja vuokrantarkistukset. Työhön sisältyy paljon asiakaspalvelua, selvittelyä ja keskustelua asiakkaiden kanssa. Työstäni tekee mielenkiintoisen sekä työ asiakkaiden kanssa että tiimityöskentely Tallbergilla, Paula kuvailee työtään.

Paula ”tykkää tehdä töitä numeroiden parissa”. Hän mainitsee myös, että työtapojen muutokset vuosien aikana, kuten erilaisten järjestelmien ja automaation hyödyntäminen, ovat tehneet rutiineista sujuvia.

– Tämä vapauttaa aikaa kehitystyöhön, kuten taloudellisen tiedon analysointiin Tallbergin liiketoiminnan tukena. Numeroiden kautta voidaan arvioida laajasti poikkeamia, niiden syitä tai seurauksia. Myös vuokra-asiakkaita avustamme tarvittaessa pulmatilanteissa, usein yhdessä Karin sekä Jouni Nylundin kanssa.

Toimitila elää yritysten tarpeiden mukaan

– Asiakkaiden tapaaminen on tärkeää ja mukavaa. Jos yrityksellä on tulossa liiketoimintaan muutoksia, kannattaa jo aikaisessa vaiheessa keskustella kanssamme, mitä muutos tarkoittaa tilojen suhteen. Kirjaimellisesti ”matala kynnys” on hyvä sanapari: meihin voi olla yhteydessä pienissä ja isoissa asioissa. Vuokrasuhde on vuoropuhelua, Kari Oja sanoo.

Tekninen isännöitsijä Erno Paakki onkin tuttu Tallbergin asiakkaille juuri tilamuutoksiin tai -räätälöintiin liittyvien hankkeiden vetäjänä. Hän on myös se henkilö, joka vastaa kiinteistöjen ylläpito- ja huoltotehtävien sujumisesta eli kiinteistöjen käyttökunnosta.

– Tavoitteenamme on, että asiakkaidemme tilat toimivat moitteetta ja he voivat keskittyä omaan liiketoimintaansa ja asiakkaisiinsa. Tukenani tässä työssä ovat tallbergilaisten lisäksi kumppaniverkoston henkilöstö.

Mahdollisimman pieni hiilijalanjälki muuttaa maailmaa

Erno on Tallbergin todellinen asiantuntija hiilijalanjäljen pienentämiseen liittyvissä kysymyksissä. Hän tekee työssään tiivistä yhteistyötä muun muassa Ecorealin kanssa. Työpöydällä käsitellään isoja teemoja, kuten aurinkoenergian käyttöönottoa tai uusiutuvaan kaukolämpöön siirtymistä.

– Etsimme ja otamme käyttöön uusia ratkaisuja monimuotoisesti. Tässä työssä kuuntelemme herkästi uusien tekniikoiden asiantuntijoita ja erityisesti asiakkaidemme tarpeita. Muun muassa uusiutuva kaukolämpö lähti tutkintaamme asiakkaamme ehdotuksesta.

Vapaa-ajalla luontoon

Kari Oja on ollut työskennellyt yli 15 vuotta kiinteistöalalla tehtävissä, joihin on liittynyt vuokraus- ja asiakassuhde. Innostus asiakkaiden liiketoiminnasta ja kuulumisista kuultaa läpi keskustelusta koko ajan.

Vapaa-aikanaan Karin voi löytää Köyliönjärven maisemista, keskeltä kulttuurisesti rikasta Satakuntaa. Jos et järvellä onnistu häntä tapaamaan, niin sitten Säkylän torin markkinoilla. Kari on perheineen kiinnostunut myös matkailusta, tulevaisuudessa odottavat jälleen autoilevat matkat monissa eri maissa.

Erno Paakki on tunnettu energiatehokkuuden, uusiutuvien energialähteiden ja vastuullisen kiinteistöhuollon osaamisestaan. Työssään hän liikkuu paljon Tallbergin kiinteistöissä tai sitten työ istuttaa häntä kokouksissa. Vastapainoksi hän hakeekin happea ja hiljaisuutta meriluonnosta.

– Helsingin edustalla on noin 300 saarta, joista useisiin voi rantautua, eikä niissä ole asutusta. Otan teltan matkaan ja nautin täydestä hiljaisuudesta yksin tai retkeilen kavereitten ja perheen kanssa. Mukaan tulee usein Tiko, yorkshirenterrieri kantopelastusliiveissään. Ja niin kauan kuin vedet ovat sulana, niin veneellä mennään, vakuuttaa Erno, myrskyissäkin epäröimätön kippari.

Paula Vedenoja on tehnyt mittavan työuran talous- ja vuokrahallinnon eri tehtävissä. Tarkkuutta ja keskittymistä vaativa työ yhdistettynä muun muassa asiakaspalveluun on vienyt hänet mukanaan aina uusiin tehtäviin. Vapaa-aikana hänkin ”paljastuu” luonnonläheiseksi mökkeilijäksi. Hänellä mökkimatka lyheni viisi vuotta sitten 396 kilometrillä! Siirtolapuutarhamökki Helsingissä on hänen ja tyttärien yhteinen projekti. Vanhan mökin tilalle on juuri rakennettu uusi, talviasuttava mökki ja puutarhaa korjaillaan parhaillaan. Hyötypuutarha tuottaa iloa ja tietysti tuoretta purtavaa. Kun pakkanen paukkuu kovana, niin Paula nauttii dekkareista, sanaristikoista ja pääkaupunkiseudun runsaasta kulttuuritarjonnasta.

Yhteystietomme

Erno Paakki, tekninen isännöitsijä, 050 300 5574 tai erno.paakki@tallberg.fi

Kari Oja, kiinteistöpäällikkö,  040 825 6653 tai kari.oja@tallberg.fi

Paula Vedenoja050 305 9705 tai vuokrahallinto@tallberg.fi

Orthex Group tekee käytännöllisestä kaunista ja ekologista

Orthex Group on Pohjoismaiden johtava arkea helpottavien käyttötavaroiden valmistaja. Jopa 40 maassa myytävissä tuotteissa panostetaan laatuun, turvallisuuteen, designiin sekä kestäviin tuotantotapoihin.

Designvetoisena käyttötavaravalmistajana Orthexin tuotteiden tulee ilahduttaa sekä kestää käytössä ulkonäkönsä ja ominaisuuksiensa puolesta pitkään. Biopohjaiset, uusiutuvasta materiaalista tehdyt tuotteet lisääntyvät koko ajan.

– Laadun kautta annamme kuluttajille mahdollisuuden säästää luontoa omilla valinoillaan, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Alexander Rosenlew.

Keväällä 2020 kansainvälinen Orthex Group kohtasi koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen eri markkina-alueillaan eri tavoin: Pohjoismaissa kysyntä pysytteli hyvällä tasolla, koska kauppoja ei suljettu ja ihmiset viettivät paljon aikaa kotona. Sen sijaan esimerkiksi Ranskassa tapahtui jo maaliskuussa ennakoitu pudotus myynnissä kauppojen suljettua.

– Alueellisia eroja on edelleen, mutta uskoa tulevaisuuteen yrityksessä riittää, lupaa Rosenlew.

Etsimme tuotteisiimme parhaat ratkaisut ympäristön ja kestävyyden kannalta.

Yrityksen missiona on sujuvoittaa ihmisten arkea kauniilla, kestävillä ja käytännöllisillä tuotteillaan. Kolmen oman tehtaan voimin yritys lanseeraa vuosittain kymmeniä uusia tuotteita.

Suomenojalle toimipiste perustettiin niin ikään helpomman arjen vuoksi.
– Helpotimme asiakkaittemme arkea siirtymällä lähemmäksi heitä ja hankkimalla asianmukaiset toimisto- ja showroomtilat, missä voimme esitellä tuotteemme laajasti ja monipuolisesti asiakkaillemme, Alexander Rosenlew kertoo.

Valoisa showroom on toimitilojen keskiössä. Tuotteita esittelemässä markkinointijohtaja Hanna Kukkonen.

Showroom antaa yrityksen kattavasta tuoteportfoliosta hyvän kokonaiskuvan. Myynnissä on noin 1700 eri tuotetta, joista showroomissa on esillä tuhatkunta nimikettä sijoiteltuna tuoteryhmittäin. Lisäksi toimitila on lähellä Lohjan tehdasta, lentokenttää ja henkilöstön koteja.

– Yhtiössä on tehty keväällä 2020 työtä turvallisuus edellä: henkilöstö on työskennellyt vaihtelevasti etänä kodeissaan tai turvallisissa olosuhteissa yrityksen toimitiloissa. Mutta esimerkiksi kaunis showroom ei ole ollut käytössä, koska asiakas- ja kumppaniverkoston terveys ja turvallisuus on meille ensi arvoisen tärkeää, Roselew korostaa.

– Toivotamme asiakkaamme tervetulleiksi showroomiin jälleen elokuussa, hän sanoo.

Toimitila on tärkeä osa brändiä

Avara ja hyväkuntoinen toimistokiinteistö Suomenojalla tarjoaa kokonaisuudessaan upeat puitteet toiminnalle. Kiinteistössä on edustava sisääntuloaula, suosittu lounasravintola, viihtyisä sisäpiha sekä kuntosali ja pesu- ja pukuhuonetilat myös pyöräilijöille.

Hyvällä maulla toteutettu 492 neliön toimitila on asukkaansa näköinen korostaen käytännöllisyyttä ja pohjoismaalaisuutta. Orthexin brändiväri siniturkoosi pilkahtelee sisustuksessa vaaleiden ja harmaiden pintojen ohessa hillitysti meluamatta itsestään.

Yhteisöllisyyttä lisää oma keittiö, jossa sekä kokataan kiertävillä keittiövuoroilla että testataan uutuustuotteita.

– Keittiöllä on laajempi merkitys toimiston yhteishengelle. Kun henkilökunta viihtyy työssään, toimii koko yritys hyvin, tiivistää Rosenlew.

Alexander Rosenlew odottaa itsekin kovasti paluuta ”normaaliin työarkeen”:

– Kaipaan yhdessäoloa tiimin kanssa, välitöntä kontaktia ja vuorovaikutusta. Työyhteisö on tärkeä, ja siksi myös jatkossa teemme työtä toimistolla, vaikka etätyöskentelyn määrä lisääntyisikin jonkin verran.

Vuokraisäntämme on helposti lähestyttävä, kasvollinen toimija, joka pitää vuokralaisistaan hyvää huolta.

Suomalaistentien hyvin hoidettu toimistokiinteistö on Tallbergin yksi suosituimmista. Rosenlewin mukaan asiakasymmärryksessä ja palvelualttiudessa Tallberg painii ihan omassa sarjassaan. Kiinteistöjen tunteminen ja vuokralaisten tarpeiden tunnistaminen on ihailtavaa.

Tutuksi tulleet, luotettavat ihmiset ovat vastaamassa asioistamme reagoiden nopeasti, joustavasti ja ammattitaidolla asian laadusta riippumatta. Asiakkaiden tulleessa rakennukseen heitä on aina aulassa vastassa hyväntuulinen vastaanottovirkailija. Pieni juttu, jolla on iso merkitys.

KIINNOSTUITKO?

Ota yhteyttä:

Jouni Nylund

Asiakkuusjohtaja

Toimisto: 020 7420 727

Mobiili: 0400 308 442

jouni.nylund@tallberg.fi

Sähköautojen latauspisteiden verkostomme kasvoi

Tallberg-Kiinteistöissä asennettiin kesän aikana 59 sähköä käyttävien autojen latauspistettä kahdeksaan kiinteistöön. Ladattavien henkilöautojen määrä on voimakkaassa kasvussa ja jokaisella latauspisteellä on vaikutusta sähköautoilun kehittymiseen.

– Suomessa on eri ennusteiden mukaan n. 500 000 ladattavaa autoa vuoteen 2030 mennessä. Ja jo nyt Uudellamaalla on noin puolet Suomen ladattavasta autokannasta. Tämä asennuskierros oli meidän ja asiakkaidemme yhteisesti odottama vaihe verkoston rakentamisessa, sanoo Erno Paakki Tallberg-Kiinteistöistä.

Tallberg-Kiinteistöjen kohteissa on nyt noin 80 latauspistettä. Suurin osa on näistä toteutettu yhteistyössä Oomi Energian ja sähköautojen latausalustan tarjoavan Virran kanssa. Heidän lisäkseen tärkeä kumppani on Ecoreal, joka toimii tämän kaltaisissa hankkeissa projektinjohtajana.

– Verkoston osaaminen on tärkeä tuki organisaatiollemme. Näiden kumppanien kanssa toimintamalli on hioutunut toimivaksi kokonaisuudeksi, Erno kiittää.

– Isot kaupan ketjut ovat pystyneet laajentamaan verkostoa huomattavasti. Myös me yksityisenä, pääkaupunkiseudun vastuullisena kiinteistönomistajana ja -kehittäjänä haluamme investoida entistä puhtaampaan tulevaisuuteen. Taloudellisesti merkittävä investointi on pitkänajan suunnittelun tulos ja tavoiteltu askel vastuullisessa toimintamallissamme.

VINKKI: Älä aja akkua tyhjäksi

Latauspaikkojen määrän kasvusta kannetaan vastuuta eri tahoilla, mikä on autokannan kehittymisen ja ympäristön hyvinvoinnin kannalta tärkeää. Yksittäisen autoilijan kannalta on taas hyvä muistaa, että akkua ei kannata ajaa tyhjäksi.

Kun auto liitetään latauslaitteeseen, akussa voi olla varausta vielä hyvin jäljellä. Tämä lyhentää akun täyteen lataamiseen tarvittavaa kokonaisaikaa. Akkuja ei myöskään kannata ajaa tyhjäksi, sillä akkujen lataaminen puolityhjinä pidentää akkujen käyttöikää.

Lisätietoja: Erno Paakki p. 050 300 5574, erno.paakki@tallberg.fi